5. Nástroje farieb (Color Tools)

5.1. Prehľad

Obrázok 14.124. Nástroje Farieb v Panely s nástrojmi

Nástroje Farieb v Panely s nástrojmi

Nástroje Farieb môžete aktivovať klasicky z Panelu s nástrojmi.


Obrázok 14.125. Nástroje Farieb v ponuke Colors (Farby)

Nástroje Farieb v ponuke Colors (Farby)

Najľahšie sa k nástrojom farieb dostanete cez hlavnú ponuku.


Farby obrázka môžete prostredníctvom Nástrojom farieb upravovať niekoľkými spôsobmi:

5.1.1. Prednastavenie nástrojov farieb

S výnimkou Odfarbenia (Desaturate) a Posterizácie (Posterize), nástroje môžete prednastaviť: uložiť nastavenia nástrojov ktoré môžete použiť neskôr.

Tri zložky:

 • Prednastavenie (Presets): tento rozbaľovací zoznam obsahuje existujúce prednastavenia. Vždy, keď zmeníte nastavenia nástrojov, prednastavenie aicky uložíte spolu s dátumom a hodinou; musíte na to pamätať aby ste šetrili množstvo dostupnej pamäti počítača.

 • Kríž: kliknutím na kríž otvoríte okno, kde môžete aktuálne nastavenie uložiť pod ľubovoľným menom.

 • Malý trojuholník: kliknutím na tento trojuholník otvoríte malú ponuku:

  Tri voľby:

  • Import settings from file (Importovať nastavenie zo súboru)

  • Export settings to file (Exportovať nastavenie do súboru)

  • Manage settings (Správa nastavení)