5.10. Odfarbenie (Desaturate)

Príkazom Desaturate (Odfarbenie) môžete konvertovať všetky farby aktívnej vrstvy na zodpovedajúce tóny šedej. Príkaz Odfarbenie sa od konvertovania obrázka do šedej škály odlišuje v dvoch bodoch. Poprvé: aplikuje sa len na aktívnej vrstve a podruhé: farby vrstvy ostávajú stále v režime RGB zloženého z troch komponentov. To znamená, že maľovať môžete na vrstve, alebo na jej časti, použitím poslednej farby.

[Note] Poznámka

Tento príkaz sa dá aplikovať len na vrstvy obrázka v režime RGB. Ak je obrázok v režime Odtiene sivej (Grayscale) alebo Indexovaná (Indexed), príkazom nezmeníte nič.

5.10.1. Aktivácia nástroja

Nástroj môžete aktivovať viacerými spôsobmi:

  • Z hlavnej ponuky výberom položiek Tools (Nástroje)Color Tools (Nástroje farieb)Desaturate alebo Colors (Farby)Desaturate,

  • Z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol ak ste tento nástroj do panelu nainštalovali (viď. Časť 1.7. „Panel s nástrojmi“.

5.10.2. Voľby

Obrázok 14.161. Dialógové okno volieb nástroja Desaturate (Odfarbenie)

Dialógové okno volieb nástroja Desaturate (Odfarbenie)

Na výber máte tri možnosti:

Choose shade of gray based on (t. j. zvoľte odtieň šedej podľa)

Lightness (Svetlosť)

Stupeň sivej bude prepočítaný ako

Lightness (Svetlosť) = ½ × (max(R,G,B) + min(R,G,B))
Luminosity (Svietivosť)

Stupeň sivej bude prepočítaný ako

Luminosity (Svietivosť) = 0.21 × R + 0.72 × G + 0.07 × B
Average (Priemer)

Stupeň sivej bude prepočítaný ako

Average Brightness (Priemer) = (R + G + B) ÷ 3

Obrázok 14.162. Porovnanie všetkých troch volieb

Porovnanie všetkých troch volieb

Pôvodný obrázok

Porovnanie všetkých troch volieb

Použitá voľba Lightness (Svetlosť)

Porovnanie všetkých troch volieb

Použitá voľba Luminosity (Svietivosť).

Porovnanie všetkých troch volieb

Použitá voľba Average (Priemer).