5.9. Posterizácia (Posterize)

Nástroj Posterizácia (Posterize) hodnotí farbu každého pixla výberu alebo aktívnej vrstvy a znižuje počet farieb. Snaží sa udržať farebné podanie pôvodného obrázka.

5.9.1. Aktivácia nástroja

Nástroj môžete aktivovať viacerými spôsobmi:

  • z hlavnej ponuky výberom položiek Tools (Nástroje)Color Tools (Nástroje farieb)Posterize (Posterizácia) alebo Colors (Farby)Posterize (Posterizácia).

  • Z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol , ak ste tento nástroj do panelu nainštalovali. Viď. Časť 1.7, „Panel s nástrojmi (Toolbox)“.

5.9.2. Voľby

Obrázok 14.159. Voľby nástroja Posterize (Posterizovať)

Voľby nástroja Posterize (Posterizovať)

Posterize Levels (Úrovne posterizácie)

Tento posuvník a okno vstupných hodnôt so šípkami umožňuje pre každý RGB kanál nastaviť hodnoty od (2-256). Celkový počet farieb bude kombináciou týchto úrovní. Hodnota 3 dáva 23 = 8 farieb.

Náhľad

Označením začiarkavacieho políčka Preview (Náhľad) vidíte všetky zmeny na obrázku v reálnom čase.

5.9.3. Príklad

Obrázok 14.160. Príklad na použitie nástroja Posterize (Posterizovať)

Príklad na použitie nástroja Posterize (Posterizovať)

Obrázok s nastavenou úrovňou posterizácie 4. Histogram ukazuje úroveň 4 a 10 farieb, vrátane čiernej a bielej.