5.4. Ofarbiť (Colorize)

Pomocou tohto nástroja akoby ste sa dívali na obrázok v šedej škále cez farebné sklo. Vašim obrázkom môžete dodať Sépiový efekt. Viď. Model farieb pre Hue (Odtieň), Saturation (Sýtosť), Luminosity (Svetlosť).

5.4.1. Aktivácia nástroja

Nástroj Colorize (Ofarbiť) môžete aktivovať niekoľkými spôsobmi:

  • z hlavnej ponuky výberom položiek: Tools (Nástroje)Color Tools (Nástroje farieb)Colorize (Ofarbiť) alebo Colors (Farby)Colorize (Ofarbiť),

  • z Panelu s nástrojmi kliknutím na symbol: (iba v prípade, že ste Nástroje farieb nainštalovali do Panelu s nástrojmi). Viď. Časť 1.7, „Panel s nástrojmi (Toolbox)“.

5.4.2. Voľby

Obrázok 14.133. Voľby pre nástroj Colorize (Ofarbiť)

Voľby pre nástroj Colorize (Ofarbiť)

Presets (t. j. prednastavenie)

Kliknutím na tlačidlo Add settings to favourites (t. j. uložiť nastavenie do populárnych) farebné nastavenie svojho obrázka uložíte.

Tlačidlom otvoríte ponuku:

Obrázok 14.134. Ponuka Preset

Ponuka Preset

v ktorom môžete nastavenia zo súboru importovať Import Settings from File alebo do súboru uložiť Export Settings to File, a sprístupňuje vám dialógové okno Manage Save Settings (t. j. spravovať ukladanie nastavení):

Obrázok 14.135. Dialógové okno Manage saved Settings (t. j. spravovať ukladanie nastavení)

Dialógové okno Manage saved Settings (t. j. spravovať ukladanie nastavení)

Select Color (Výber farby)
  • Hue (Odtieň): Posuvník a číselné textové pole umožňuje nastaviť odtieň vo farebnom kruhu HSV (0 - 360).

  • Saturation (Sýtosť): Posuvník a textové pole umožňuje výber sýtosti: od 0 po 100.

  • Lightness (Svetlosť) : Posuvník a textové pole umožňuje nastaviť hodnoty: -100 (tmavé) po 100 (svetlé).

Náhľad

Označením začiarkavacieho políčka Preview (Náhľad) vidíte všetky zmeny na obrázku v reálnom čase.