7.31. Podponuka „Transparency (Priehľadnosť) z položky Layer (Vrstva)

Obrázok 16.100. Podponuka Transparency (Priehľadnosť) z ponuky Layer (Vrstva)

Podponuka „Transparency (Priehľadnosť)“ z ponuky „Layer (Vrstva)“

Podponuka Transparency (Priehľadnosť) obsahuje príkazy, ktoré ovplyvňujú alfa kanál aktívnej vrstvy.

7.31.1. Aktivácia podponuky

  • Túto podponuku môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Transparency (Priehľadnosť).