7.35. Semi-flatten (Čiastočné sploštenie)

Príkaz Semi-Flatten (Čiastočné sploštenie) je popísaný v kapitole o filtri Semi-flatten (Čiastočné sploštenie). Príkaz príde vhod keď potrebujete použiť vyhladzovanie obrázku s indexovanými farbami a priehľadnosťou.

7.35.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Transparency (Priehľadnosť)Semi-flatten (Čiastočné sploštenie).