7. Položka Layer (Vrstva)

7.1. Úvod do položky Layer

Obrázok 16.88. Obsah ponuky Layer (Vrstva)

Obsah ponuky Layer (Vrstva)

Položky v ponuke Layer (Vrstva) umožňujú prácu na vrstvách.

Do položiek ponuky Layer (Vrstva) máte prístup okrem hlavnej ponuky obrázka aj inak: kliknutím na pravé tlačidlo myši do okna obrázka ale tiež kliknutím na miniatúru vrstvy v dialógovom okne Layers (Vrstvy). Niektoré operácie môžete vykonať aj kliknutím na tlačidlá v dialógu Layers (Vrstvy), napr. zmenu rozmerov vrstvy, úpravu priesvitnosti vrstvy čí zlúčenie vrstiev.

Obrázok 16.89. Obsah lokálneho rozbaľovacieho zoznamu Layer (Vrstva)

Obsah lokálneho rozbaľovacieho zoznamu Layer (Vrstva)

[Note] Poznámka

Okrem príkazov popísaných na tomto mieste, v ponuke môžete nájsť aj ďalšie položky. Tieto nie sú priamo súčasťou GIMPu. Väčšinou boli pridané neskôr vo forme zásuvných modulov. O funkcii jednotlivých zásuvných modulov sa dočítate v príslušnej dokumentácií.