7.36. Threshold Alpha (Prah alfy)

Príkazom Threshold Alpha (Prah alfy) prevediete polopriesvitné oblasti aktívnej vrstvy na úplne priehľadné alebo úplne nepriehľadné oblasti. Závisí to od prahu, ktorý nastavíte v rozmedzí hodnôt 0 až 255. Funguje to však iba na vrstvách v režime RGB. Iba tie majú alfa kanál. Ak je obrázok v režime Šedej škály alebo Indexovaných farieb, alebo vrstva nemá alfa kanál, príkaz bude šedý, t. j. neaktívny. Ak je voľba Keep transparency (Uzamknúť priesvitnosť) v dialógu Layers (Vrstvy) označená, príkaz zobrazí chybové hlásenie.

7.36.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Transparency (Priehľadnosť)Threshold Alpha (Prah alfy).

7.36.2. Popis dialógového okna

Obrázok 16.101. Jediná voľba dialógu Threshold Alpha (Prah alfy)

Jediná voľba dialógu Threshold Alpha (Prah alfy)

Threshold (Prah)

Hodnoty prahu, ktoré budú použité ako prah môžete nastaviť posuvníkom alebo priamo zadať ako číslo v rozpätí od 0 po 255. Všetky hodnoty presahujúce prah budú nepriehľadné. A naopak, všetky hodnoty pod alebo rovné hodnote prahu budú úplne priehľadné. Prechod v tomto prípade neexistuje.

[Note] Poznámka

Týmto príkazom nikdy nedosiahnete kompletne priehľadný pixel (alpha = 0) nepriehľadný.

Obrázok 16.102. Príklad Threshold Alpha (Prah alfy)

Príklad Threshold Alpha (Prah alfy)
Gradient priehľadnosti v rozpätí hodnôt 0-255.
Príklad Threshold Alpha (Prah alfy)
Hodnoty prahu 50, 127, 210.