7.37. Alpha to Selection (Previesť alfa kanál na výber)

Príkazom Alpha to Selection (Previesť alfa kanál na výber) vytvoríte z alfa kanála na aktuálnej vrstve výber. Alfa kanál obsahuje informácie o priehľadnosti. Kým nepriehľadné oblasti budú do výberu patriť úplne, priehľadné oblasti ostanú mimo výber. Polopriehľadné oblasti budú do výberu patriť čiastočne. Týmto výberom nahradíte existujúci výber. Samotný alfa kanál ostane nezmenený.

Ostatné príkazy tejto skupiny majú podobný účinok. Výnimku tvoria príkazy, ktorými úplne nahradíte existujúci výber výberom vytvoreným z alfa kanála. V týchto prípadoch sa buď k existujúcemu výberu pridá alebo odčíta oblasť alfa kanála, prípadne nový výber vznikne prienikom alfa kanála a existujúceho výberu.

7.37.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Transparency (Priehľadnosť)Alpha to Selection (Previesť alfa kanál na výber)

  • alebo z rozbaľovacieho zoznamu, ktorý otvoríte kliknutím na pravé tlačidlo myši na aktívnu vrstvu v dialógu Layers (Vrstvy).

7.37.2. Príklad

Obrázok 16.103. Použitie príkazu Alpha to Selection (Previesť alfa kanál na výber)

Použitie príkazu Alpha to Selection (Previesť alfa kanál na výber)
Použitie príkazu Alpha to Selection (Previesť alfa kanál na výber)

Nepriehľadné pixly aktívnej vrstvy nahradili existujúci obdĺžnikový výber.