7.34. Color to Alpha (Farba do alfy)

Tento príkaz je totožný ako príkaz na ceste Layer (Vrstva)Transparency (Priehľadnosť): Časť 8.34, „Color to Alpha (Farba do alfy)“.