7.33. Remove Alpha Channel (Odstrániť alfa kanál)

Týmto príkazom odstránite alfa kanál z aktívnej vrstvy. Alfa kanále ostatných vrstiev zachováte.

Ak je aktívnou vrstvou pozadie a vy ste tejto vrstve alfa kanál predtým nepridali (názov vrstvy bude v dialógu Vrstvy vypísaný hrubo), príkaz bude šedý, t. j. neaktívny.

Ak pozadie nie je aktívnou vrstvou, priehľadnosť je nahradená farbou pozadia nastavenou v Panely s nástrojmi.

7.33.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Transparency (Priehľadnosť)Remove Alpha Channel (Odstrániť alfa kanál).

  • Alfa kanál môžete odstrániť aj z dialógu Layers (Vrstvy) prostredníctvom kontextovej ponuky a v nej kliknutím na položku Remove Alpha Channel (Odstrániť alfa kanál).