14.3. Semi-flatten (Čiastočné sploštenie)

14.3.1. Prehľad

Filter Semi-flatten (Čiastočné sploštenie) predstavuje spôsob, ako do obrázkov v režime indexovaných farieb dostať priesvitnosť. Formát indexovaných farieb GIF podporuje plnú priesvitnosť (hodnoty alfa 0 alebo 255) ale nie polopriesvitnosť (1-254): polopriesvitné pixly sa zmenia na nepriesvitné alebo, naopak, na plno priesvitné. Tým sa zničí vyhladzovanie aplikované na logo, ktoré chcete použiť pri tvorbe webovej stránky.

Ešte pred samotnou aplikáciou filtra by ste mali vedieť, akú farbu má webová stránka. Presnú farbu zistíte pomocou nástroja Farebná pipeta. „Nasatím“ požadovanej farby sa táto prenesie do Panelu s nástrojmi ako farba popredia. Farbu popredia vymeňte za farbu pozadia. Získate rovnakú farbu akú má pozadie webovej stránky.

Procesom čiastočného sploštenia sa farba popredia vrstvy (loga) upraví proporčne k zodpovedajúcim hodnotám alfa a aplikuje sa správna miera vyhladzovania. Úplne priesvitné pixly tak farbu nezískajú. Takmer úplne priesvitné pixly budú vyfarbené len mierne, slabo priesvitné pixly budú vyfarbené viac.

14.3.2. Aktivácia filtra

Filter môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Filters (Filtre)WebSemi-Flatten (Čiastočné sploštenie). Voľba je dostupná len ak obrázok obsahuje Alfa kanál (viď. Časť 7.32, „Pridať Alfa kanál (Add Alpha Channel)“). V opačnom prípade je voľba neaktívna.

14.3.3. Príklad

Obrázok na príklade nižšie má ružové pozadie (v Panely s nástrojmi). Obrázok má vyhladené okraje a je umiestnený na priesvitnom pozadí.

Obrázok 17.349. Príklad na filter Semi-Flatten (Čiastočné sploštenie)

Príklad na filter Semi-Flatten (Čiastočné sploštenie)

Aktívna farba pozadia

Príklad na filter Semi-Flatten (Čiastočné sploštenie)

Miera zväčšenia je 800%


Úplná priesvitnosť ostala zachovaná. Čiastočne priesvitné pixly sú vyfarbené na ružovo. Vyfarbenie je závislé od priesvitnosti (od hodnôt Alfa). Tento obrázok ľahko splynie s novou vrstvou s ružovým pozadím.

Obrázok 17.350. Aplikovaný filter Semi-Flatten (Čiastočne sploštenie)

Aplikovaný filter Semi-Flatten (Čiastočne sploštenie)

Výsledok po aplikácii filtra Semi-flatten (Čiastočné sploštenie) vo formáte GIF.