14. Web Filters (Web filtre)

14.1. Úvod

Obrázok 17.342. Ponuka Web filtrov

Ponuka Web filtrov

Tieto filtre sa používajú najmä pri tvorbe obrázkov pre webové stránky. Pomocou filtra ImageMap do obrázka pridáte klikacie hot spoty. Filter Semi-Flatten (Čiastočné sploštenie) sa používa pri simulácii polopriesvitných oblastí v obrázkových formátoch, ktoré nemajú alfa kanál. Filtrom Slice vytvoríte tabuľky HTML so senzitívnymi obrázkami.