7.32. Add Alpha Channel (Pridať alfa kanál)

Add Alpha Channel (Pridať alfa kanál): alfa kanál pridáte do dialógu Kanál (Channel) automaticky hneď potom, ako do obrázka pridáte druhú vrstvu. Predstavuje priehľadnosť obrázka. Ak obrázok obsahuje iba jednu vrstvu, vrstva pozadia alfa kanál neobsahuje. V tomto prípade môžete pomocou tohto príkazu alfa kanál do obrázka pridať.

7.32.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Transparency (Priehľadnosť)Add alpha Channel (Pridať alfa kanál).

  • Alfa kanál môžete pridať aj z dialógu Layers (Vrstvy) prostredníctvom kontextovej ponuky a v nej kliknutím na položku Add Alpha Channel (Pridať alfa kanál).