7.40. Intersect Alpha channel with Selection (Prienik s výberom)

Príkazom Intersect with Selection (Prienik s výberom) vytvoríte v aktuálnej vrstve výber z alfa kanála. Kým nepriehľadné oblasti budú do výberu patriť úplne, priehľadné oblasti ostanú mimo výber. Polopriehľadné oblasti budú do výberu patriť čiastočne. Tento výber je prienikom s existujúcim: zachované ostanú len spoločné oblasti oboch výberov. Samotný alfa kanál ostane nezmenený.

7.40.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Transparency (Priesvitnosť)Intersect with Selection (Prienik s výberom),

  • alebo z rozbaľovacieho zoznamu, ktorý otvoríte kliknutím na pravé tlačidlo myši na aktívnu vrstvu v dialógu Layers (Vrstvy).

7.40.2. Príklad

Obrázok 16.106. Použitie príkazu Intersect with Selection (Prienik s výberom)

Použitie príkazu Intersect with Selection (Prienik s výberom)
Použitie príkazu Intersect with Selection (Prienik s výberom)

Nepriehľadné pixly aktívnej vrstvy a existujúce obdĺžnikového výberu sú v prieniku.