7.39. Subtract from Selection (Odobrať z výberu)

Príkazom Subtract from Selection (Odobrať z výberu) vytvoríte na aktuálnej vrstve z alfa kanála výber. Kým nepriehľadné oblasti budú do výberu patriť úplne, priehľadné oblasti ostanú mimo výber. Polopriehľadné oblasti budú do výberu patriť čiastočne. Tento výber bude z existujúceho odobratý. Samotný alfa kanál ostane nezmenený.

7.39.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Transparency (Priehľadnosť)Subtract from Selection (Odobrať z výberu).

7.39.2. Príklad

Obrázok 16.105. Použitie príkazu Subtract from Selection (Odobrať z výberu)

Použitie príkazu Subtract from Selection (Odobrať z výberu)
Použitie príkazu Subtract from Selection (Odobrať z výberu)

Nepriehľadné pixly aktívnej vrstvy boli z existujúceho obdĺžnikového výberu odobraté.