7.30. Intersect Layer Mask with Selection (Prienik s výberom)

Príkazom Intersect with Selection (Prienik s výberom) prevediete masku aktívnej vrstvy na výber. Prienik tohto výberu a výberu, ktorý je v obrázku aktívny, vytvoríte nový výber. Biele oblasti masky vrstvy patria do výberu, kým čierne nie. Šedé oblasti dajú základ zjemneným okrajom výberu. Týmto príkazom samotná maska výberu nie je dotknutá.

7.30.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Výber)Mask (Maska)Intersect with Selection (Prienik s výberom).

7.30.2. Ilustrácia príkazu Prienik masky vrstvy s výberom

Obrázok 16.99. Ilustrácia príkazu Prienik masky vrstvy s výberom

Ilustrácia príkazu Prienik masky vrstvy s výberom

Naľavo, pôvodný obrázok s výberom. V strede, dialóg Layers (Vrstvy) s maskou vrstvy vytvorenou pomocou voľby Layer's alpha channel (Alfa kanál vrstvy). Napravo, výsledok po aplikácii voľby Intersect Mask with Selection (Prienik s výberom): výber nepriesvitných pixlov aktívnej vrstvy je spoločný pre pôvodný výber a masku.