7.10. Podponuka Stack (Zásobník)

Obrázok 16.93. Podponuka Stack (Zásobník)

Podponuka Stack (Zásobník)

Zásobník vrstiev je jednoduchý zoznam vrstiev v dialógu Layers (Vrstvy). Podponuka Stack (Zásobník) obsahuje operácie, ktoré buď vyberú novú vrstvu ako aktívnu alebo zmenia pozíciu v zásobníku vrstiev. Ak obrázok obsahuje iba jednu vrstvu, tieto príkazy nebudú aktívne, budú šedé.

7.10.1. Aktivácia podponuky

  • Túto podponuku môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Stack (Zásobník).