7.17. Layer to Top (Presunúť vrstvu navrch)

Príkazom Layer to Top (Presunúť vrstvu navrch) presuniete aktívnu vrstvu v zásobníku vrstiev navrch. Ak sa už aktívna vrstva nachádza v zásobníku navrchu alebo je to jediná vrstva, táto položka bude neaktívna, šedá. Ak sa aktívna vrstva nachádza v zásobníku vrstiev na samom spodku a neobsahuje alfa kanál, kým alfa kanál nepridáte, vrstvu nemôžete presunúť.

7.17.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Stack (Zásobník)Layer to Top (Presunúť vrstvu navrch),

  • alebo stlačením klávesu Shift a kliknutím na symbol „hornej“ šípky, ktorá sa nachádza v spodnej časti dialógu Layers (Vrstvy).