7.18. Layer to Bottom (Presunúť vrstvu naspodok)

Príkazom Layer to bottom (Presunúť vrstvu naspodok) presuniete aktívnu vrstvu v zásobníku vrstiev naspodok. Ak sa už aktívna vrstva nachádza v zásobníku naspodku alebo je to jediná vrstva, táto položka bude neaktívna, šedá.

7.18.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Stack (Zásobník)Layer to Bottom (Presunúť vrstvu naspodok),

  • alebo stlačením klávesu Shift a kliknutím na symbol „dolnej“ šípky, ktorá sa nachádza v spodnej časti dialógu Layers (Vrstvy).