7.16. Lower Layer (Presunúť vrstvu nižšie)

Príkazom Lower layer (Presunúť vrstvu nižšie) presuniete aktívnu vrstvu v zásobníku vrstiev o pozíciu nižšie. Ak sa už aktívna vrstva nachádza v zásobníku naspodku alebo je to jediná vrstva, táto položka bude neaktívna, šedá.

7.16.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Stack (Zásobník)Lower Layer (Presunúť vrstvu nižšie),

  • alebo v dialógu Layers (Vrstvy) kliknite na symbol šípky smerujúcej nadol. Tlačidlo nájdete v spodnej časti dialógu.