7.15. Raise Layer (Presunúť vrstvu vyššie)

Príkazom Raise Layer (Presunúť vrstvu vyššie) aktívnu vrstvu presuniete o jednu pozíciu v zásobníku vrstiev vyššie. Ak sa už aktívna vrstva nachádza v zásobníku navrchu alebo je to jediná vrstva, táto položka bude neaktívna, šedá. Ak sa aktívna vrstva nachádza v zásobníku vrstiev na samom spodku a neobsahuje alfa kanál, kým alfa kanál nepridáte, vrstvu nemôžete presunúť vyššie.

7.15.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Stack (Zásobník)Raise Layer (Presunúť vrstvu vyššie),

  • alebo v dialógu Layers (Vrstvy) kliknite na symbol šípky. Tlačidlo nájdete v spodnej časti dialógu.