7.9. Discard Text Information (Zahodiť textovú informáciu)

Tento príkaz patrí do skupiny príkazov, ktoré sa zobrazia iba ak obrázok obsahuje textovú vrstvu.

Obrázok 16.92. Príkaz Discard Text Information (Zahodiť textovú informáciu) medzi ostatnými príkazmi v ponuke Layer (Vrstvy)

Príkaz Discard Text Information (Zahodiť textovú informáciu) medzi ostatnými príkazmi v ponuke Layer (Vrstvy)

Ak do obrázka pridáte text, GIMP k obrázku pridá špeciálne informácie. Týmto príkazom tieto informácie odstránite, transformovaním aktuálnej textovej vrstvy do normálnej bitmapovej vrstvy. Dôvod nie je tak jasný.

Treba si uvedomiť, že transformácia textu do bitmapy sa vykonáva automaticky. A to vždy, keď na textovej vrstve vykonáte akékoľvek grafické operácie. Textové informácie môžete získať späť vrátením operácií vykonaných na texte.

7.9.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Discard Text Information (Zahodiť textovú informáciu).