7.8. Textové príkazy položky Layer

Tieto príkazy sú zobrazené iba v prípade, že sa v obrázku textová vrstva nachádza.

Obrázok 16.91. Textové príkazy v ponuke Layer (Vrstva)

Textové príkazy v ponuke Layer (Vrstva)

7.8.1. Textové príkazy