7.7. Delete Layer (Odstrániť vrstvu)

Príkazom Delete Layer (Odstrániť vrstvu) z obrázku odstránite aktuálnu vrstvu.

7.7.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Delete Layer (Odstrániť vrstvu).

  • Okrem popísaného môžete tento príkaz aktivovať aj z dialógu Layer (Vrstvy), z kontextovej ponuky položka Delete Layer (Odstrániť vrstvu), alebo kliknutím na tlačidlo so symbolom Delete this Layer (Odstrániť túto vrstvu) , ktoré sa nachádza v spodnej časti dialógu.