7.11. Select Previous Layer (Vybrať predchádzajúcu vrstvu)

Príkazom Select Previous Layer (Vybrať predchádzajúcu vrstvu) vyberiete vrstvu, ktorá sa v zásobníku vrstiev nachádza hneď nad aktívnou vrstvou. Príkazom vrstvu v dialógu Vrstvy zvýrazníte a urobíte z nej novú aktívnu vrstvu. Ak sa už aktívna vrstva nachádza navrchu v zásobníku, táto položka bude neaktívna, šedá.

[Note] Poznámka

Treba mať na pamäti, že na klasických klávesniciach štandardný kláves Page_Up nezodpovedá klávesu na číselnej klávesnici ale ďalšiemu klávesu Page_Up v skupine šiestich klávesov na ľavej strane numerickej klávesnice.

Tip Tip

Klávesové skratky sa pre príkazy Select Previous Layer (Vybrať predchádzajúcu vrstvu) a Select Next Layer (Vybrať nasledujúcu vrstvu) môžu hodiť, ak často prenášate farbu z jednej vrstvy a použijete ju na druhej. Najmä ak používate nástroj Farebná pipeta. Farbu vo väčšine kresliacich nástrojov naberiete stlačením klávesu Ctrl.

7.11.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Stack (Zásobník)Select Previous Layer (Vybrať predchádzajúcu vrstvu),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Up.

Alebo jednoducho kliknite na meno vrstvy v dialógu Layers (Vrstvy).