7.13. Select Top Layer (Vybrať najvyššiu vrstvu)

Príkazom Select Top Layer (Vybrať najvyššiu vrstvu) vytvoríte z najvrchnejšej vrstvy v zásobníku vrstiev aktívnu vrstvu a zvýrazníte ju. Ak sa už aktívna vrstva nachádza navrchu v zásobníku, táto položka bude neaktívna, šedá.

[Note] Poznámka

Treba mať na pamäti, že na klasických klávesniciach štandardný kláves Home nezodpovedá klávesu na číselnej klávesnici ale ďalšiemu klávesu Home v skupine šiestich klávesov na ľavej strane numerickej klávesnice.

7.13.1. Aktivácia príkazu

  • cTento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Stack (Zásobník)Select Top Layer (Vybrať najvyššiu vrstvu),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Home.

Alebo jednoducho kliknite na meno vrstvy v dialógu Layers (Vrstvy).