8.6. Podponuka Auto (Automaticky)

Obrázok 16.124. Podponuka Colors (Farby) / Auto (Automaticky)

Podponuka Colors (Farby) / Auto (Automaticky)

Podponuka Auto (Automaticky) obsahuje voľby, ktoré automaticky upravia distribúciu farieb v aktívnej vrstve. Zásah používateľa nie je potrebný. Niektoré z týchto volieb sú do programu implementované ako zásuvné moduly.

8.6.1. Aktivácia podponuky

  • Túto podponuku môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Auto (Automaticky).

8.6.2. Automatické roztiahnutie farieb

GIMP obsahuje niekoľko príkazov pre automatické roztiahnutie stĺpcov histogramu farebných kanálov v aktívnej vrstve. Potlačením svetlých pixlov doprava, a tmavých doľava, získate zo svetlých pixlov ešete svetlejšie a z tmavých pixlov ešte tmavšie. Výsledkom je zvýšenie kontrastu vrstvy.

Niektorými príkazmi roztiahnete tri farebné kanály rovnakým dielom.Odtieň preto nezmeníte. Pomocou ostatných príkazov roztiahnete jednotlivé farebné kanály oddelene. Výsledkom bude zmenený odtieň.

Spôsob roztiahnutia je pri jednotlivých príkazoch rôzny, pričom aj výsledok bude vyzerať inak. Ako presne bude obrázok vyzerať, je ťažko predpovedať. Ak presne viete, čo robíte, môžete dosiahnuť rovnaký výsledok použitím nástroja Levels (Úrovne).

Na tomto mieste nájdete príklady výsledkov použitia týchto príkazov; všetky na jednej strane. Môžete ich tak ľahko porovnať. Najvhodnejší príkaz závisí od konkrétneho obrázka. Jednotlivé príkazy môžete vyskúšať a zistiť, ktorý sa vo vašom prípade najlepšie hodí.

Obrázok 16.125. Pôvodná vrstva a jej histogram

Pôvodná vrstva a jej histogram

Táto vrstva neobsahuje ani príliš svetlé, ani príliš tmavé pixly. Takže s týmito príkazmi to bude fungovať veľmi dobre.


Obrázok 16.126. Príkaz Equalize (Ekvalizovať)

Príkaz Equalize (Ekvalizovať)

Príklad na príkaz Equalize (Ekvalizovať)


Obrázok 16.127.  Príkaz White Balance (Vyváženie bielej)

Príkaz White Balance (Vyváženie bielej)

Príklad na príkaz White Balance (Vyváženie bielej)


Obrázok 16.128.  Príkaz Color Enhance (Vylepšenie farieb)

Príkaz Color Enhance (Vylepšenie farieb)

Príklad na príkaz Color Enhance (Vylepšenie farieb)


Obrázok 16.129.  Príkaz Normalize (Normalizovať)

Príkaz Normalize (Normalizovať)

Príklad na príkaz Normalize (Normalizovať)


Obrázok 16.130.  Príkaz Stretch Contrast (Roztiahnutie kontrastu)

Príkaz Stretch Contrast (Roztiahnutie kontrastu)

Príklad na príkaz Stretch Contrast (Roztiahnutie kontrastu)


Obrázok 16.131.  Príkaz Stretch HSV (Roztiahnutie HSV)

Príkaz Stretch HSV (Roztiahnutie HSV)

Príklad na príkaz Stretch HSV (Roztiahnutie HSV)