8.5. Použitie GEGL

GEGL (Generic Graphics Library) je procesná knižnica pre spracovanie obrázkov, ktorá bude použitá vo verzii GIMP-3.0. GEGL pracuje 32-bitové lineárne svetlo RGBA. Štandardne sa stále používa 8-bitové kódovanie. Zvedavý používateľ však môže GEGL zapnúť pre niektoré operácie s farbami.

Okrem presunutia niektorých oparácií s farbami na GEGL, do programu bol pridaný aj experimentálny nástroj GEGL Operation (Operácia GEGL).Nájdete ho v položke Nástroje (Tools). Nástroj umožňuje použiť GEGL na obrázku pričom výsledky môžete pozorovať priamo na plátne.

Upozornenie Upozornenie

Majte na pamäti, že GIMP zostáva 8-bitový, kým GEGL nebude použiteľný pre všetky aplikácie.

8.5.1. Aktivácia voľby

Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Use GEGL (Použiť GEGL). Klikaním na túto voľbu prepínate použitie GEGL.