8.10. Normalize (Normalizovať)

Príkazom Normalize (Normalizovať) upravíte hodnoty jasu aktívnej vrstvy tak, že najtmavší bod bude čierny a najsvetlejší bod bude tak svetlý, ako sa len dá. Odtieň ostane nezmenený. Tento príkaz často slúži ako magická fixka pre príliš tmavé alebo vymyté obrázky. Príkaz Normalize (Normalizovať) môžete použiť na obrázkoch v režimoch RGB, škále šedej a indexovaných farbách.

8.10.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Auto (Automaticky)Normalize (Normalizovať).

8.10.2. Príklad na príkaz Normalize (Normalizovať)

Obrázok 16.138. Pôvodný obrázok

Pôvodný obrázok

Aktívna vrstva a jej histogram farieb Red (Červená), Green (Zelená), Blue (Modrá) pred aplikáciou príkazu Normalize (Normalizovať).


Obrázok 16.139. Obrázok po aplikácii príkazu

Obrázok po aplikácii príkazu

Aktívna vrstva a jej histogram farieb Red (Červená), Green (Zelená), Blue (Modrá) po aplikácii príkazu Normalize (Normalizovať). Kontrast je zvýraznený.

Roztiahnutý histogram vytvoril medzi stĺpcami pixlov medzery, pričom histogram dostal zubatý výzor.