8.7. Equalize (Ekvalizovať)

Príkazom Equalize (Ekvalizovať) automaticky upravíte jas farieb v aktívnej vrstve tak, aby histogram kanála Value (Jas) boli maximálne ploché. To znamená, že každá možná hodnota sa objaví u približne rovnakého počtu pixlov. Takýto prípad môžete vidieť na histogramoch nižšie. Tie pixly farieb, ktoré sa v obrázku vyskytujú často, sú natiahnuté k farbám, ktoré sa vyskytujú zriedkavo. Výsledok použitia tohto príkazu môže byť značne variabilný. Niekedy príkaz Equalize (Ekvalizovať) funguje veľmi dobre ak treba zvýšiť kontrast obrázka. Zosvetlí oblastí, kde predtým nebolo detaily takmer vôbec vidieť. V niektorých prípadoch však výsledok vyzerá veľmi zle. Je to veľmi výkonná operácia a oplatí sa vyskúšať ju. Na výsledku vidíte, či jej použitie váš obrázok vylepšilo. Príkaz sa dá aplikovať na obrázky v režime RGB aj v odtieňoch šedej škály (Grayscale). Ak je obrázok v režime Indexovaných farieb, príkaz je neaktívny, t. j. šedý.

8.7.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Auto (Automaticky)Equalize (Ekvalizovať)

  • alebo použitím klávesovej skratky Shift+Page_Down.

8.7.2. Príklad na príkaz Equalize (Ekvalizovať)

Obrázok 16.132. Pôvodný obrázok

Pôvodný obrázok

Aktívna vrstva a jej histogram farieb Red (Červená), Green (Zelená), Blue (Modrá) pred aplikáciou príkazu Equalize (Ekvalizovať).


Obrázok 16.133. Obrázok po aplikácii príkazu

Obrázok po aplikácii príkazu

Aktívna vrstva a jej histogram farieb Red (Červená), Green (Zelená), Blue (Modrá) po použití príkazu.

Roztiahnutý histogram vytvoril medzi stĺpcami pixlov medzery, pričom histogram dostal zubatý výzor.