8.9. Color Enhance (Vylepšenie farieb)

Príkazom Color Enhance (Roztiahnutie kontrastu) zvýšite sýtosť farieb vrstvy bez toho, aby ste ovplyvnil jas alebo odtieň. Program to vykoná tak, že konvertuje farby do farebného priestoru HSV, nameria rozsah hodnôt sýtosti skrze obrázok, potom tento rozsah maximálne roztiahne a nakoniec farby konvertuje naspäť do režimu RGB. Funguje to podobne ako príkaz Stretch Contrast (Roztiahnutie kontrastu) s tým rozdielom, že tento príkaz pracuje v režime HSV, takže zachováva odtieň. Príkaz je možné aplikovať na obrázky v režimoch RGB a Indexovaných farieb. Ak je obrázok v režime odtieňov šedej, príkaz je neaktívny, t. j. šedý.

8.9.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Auto (Automaticky)Color Enhance (Vylepšenie farieb).

8.9.2. Príklad na príkaz Color Enhance (Vylepšenie farieb)

Obrázok 16.136. Príklad na príkaz Color Enhance (Vylepšenie farieb) (Pôvodný obrázok)

Príklad na príkaz Color Enhance (Vylepšenie farieb) (Pôvodný obrázok)

Aktívna vrstva a jej histogram farieb Red (Červená), Green (Zelená), Blue (Modrá) pred aplikáciou príkazu Color Enhance (Vylepšenie farieb).


Obrázok 16.137. Príklad na príkaz Color Enhance (Vylepšenie farieb) (Obrázok po úprave)

Príklad na príkaz Color Enhance (Vylepšenie farieb) (Obrázok po úprave)

Aktívna vrstva a jej histogram farieb Red (Červená), Green (Zelená), Blue (Modrá) po aplikácii príkazu Color Enhance (Vylepšenie farieb). Dosiahnutý výsledok nemusí byť vždy taký, ako očakávate.