8. Položka Colors (Farby)

8.1. Úvod do položky Colors (Farby)

Obrázok 16.120. Obsah ponuky Colors (Farby)

Obsah ponuky Colors (Farby)

Táto časť popisuje ponuku Colors (Farby), ktorá obsahuje príkazy pracujúce s farbami obrázka.

[Note] Poznámka

Okrem príkazov popísaných na tomto mieste, v ponuke môžete nájsť aj ďalšie položky. Tieto nie sú priamo súčasťou GIMPu. Väčšinou boli pridané neskôr vo forme zásuvných modulov. O funkcii jednotlivých zásuvných modulov sa dočítate v príslušnej dokumentácií.