7.53. Autocrop Layer (Automatické orezanie vrstvy)

Príkazom Autocrop Layer (Automatické orezanie vrstvy) aktívnu vrstvu automaticky orežete. Na rozdiel od nástroja Crop (Orezanie) alebo príkazu Crop Layer (Orezať vrstvu) nezadávate oblasť orezania.

Pomocou tohto príkazu odstránite najväčšiu možnú oblasť mimo hranice s rovnakou farbou. Program otestuje vrstvu vo vodorovnej aj zvislej osi a oreže ju akonáhle nájde oblasti s inou farbou bezohľadu na mieru priehľadnosti.

Tento príkaz môžete použiť aj v prípadoch, keď chcete vrstvu orezať na veľkosť subjektu strateného v príliš veľkom, jednofarebnom pozadí.

7.53.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Autocrop Layer (Automatické orezanie vrstvy).

7.53.2. Príklad

Obrázok 16.119. Príklad

Príklad

Pred použitím príkazu Autocrop Layer (Automatické orezanie vrstvy)

Príklad

Po použití príkazu Autocrop Layer (Automatické orezanie vrstvy): aktívna vrstva, hore, bola orezaná na veľkosť kruhu. Rozmery sa zmenšili, prázdne miesta plátna sú priehľadné. Odhalili sa žlté a zelené oblasti spodnejšie uloženej vrstvy.