7.52. Crop to Selection (Orezať podľa výberu)

Príkazom Crop to Selection (Orezať podľa výberu) orežete len aktívnu vrstvu podľa hraníc výberu. Odstránite pritom všetky oblasti, ktoré do výberu nepatria. Oblasti, ktoré patria do výberu iba čiastočne (napr. vyhladzovaním hrán) sa neorezávajú. Ak sa žiadny výber v obrázku nenachádza, tento príkaz je neaktívny, t. j. šedý.

7.52.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Crop to Selection (Orezať podľa výberu).

7.52.2. Príklad

Obrázok 16.118. Použitie príkazu Crop to Selection (Orezať podľa výberu)

Použitie príkazu Crop to Selection (Orezať podľa výberu)

Naľavo: pred použitím príkazu; vrstva s vyhladenými okrajmi.

Napravo: po použití príkazu; nepriehľadné pixly nie sú orezané aj keď sú polpriehľadné.