8.8. White balance (Vyváženie bielej)

Príkazom White Balance (Roztiahnutie kontrastu) aicky upravíte farby aktívnej vrstvy roztiahnutím červeného, zeleného a modrého kanála osobitne. Funguje to tak, že najprv sa odstránia pixly farieb na koncoch histogramov pre červenú, zelenú a modrú, ktoré sa vyskytujú iba v 0,05% pixlov obrázka. Potom sa histogram čo najviac roztiahne do strán. Výsledok: Pixly farieb, ktoré sa vyskytujú veľmi zriedkavo na okrajoch histogramov (možno zrnká prachu a pod.) nemajú negatívny vplyv na minimálne a maximálne hodnoty použité pri natiahnutí histogramov, narozdiel od príkazu Stretch Contrast (Roztiahnutie kontrastu). Avšak podobne ako v prípade príkazu Stretch Contrast (Roztiahnutie kontrastu) môže dôjsť k farebnému posunu výsledného obrázka.

Tento príkaz slúži na úpravu obrázkov so zlým podaním bielej a čiernej. Keďže príkaz má tendenciu vytvárať v obrázku čistú bielu (a čiernu), môže byť s úspechom využitý pri vylepšení fotografií.

Príkaz White Balance (Vyváženie bielej) sa dá aplikovať na obrázkoch v režime RGB. Ak je obrázok v režimoch Indexovaných farieb alebo v škále šedej, príkaz ostane šedý, neaktívny.

8.8.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Auto (Automaticky)White Balance (Vyváženie bielej).

8.8.2. Príklad na príkaz White Balance (Vyváženie bielej)

Obrázok 16.134. Pôvodný obrázok

Pôvodný obrázok

Aktívna vrstva a jej histogram farieb Red (Červená), Green (Zelená), Blue (Modrá) pred aplikáciou príkazu White Balance (Vyváženie bielej).


Obrázok 16.135. Obrázok po aplikácii príkazu

Obrázok po aplikácii príkazu

Aktívna vrstva a jej histogram farieb Red (Červená), Green (Zelená), Blue (Modrá) po aplikácii príkazu White Balance (Vyváženie bielej). Oblasti so zle podanou bielou sa zmenili na čisto biele.

Roztiahnutý histogram vytvoril medzi stĺpcami pixlov medzery, pričom histogram dostal zubatý výzor.