8.12. Stretch HSV (Roztiahnutie HSV)

Príkazom Stretch HSV (Roztiahnutie HSV) dosiahnete podobný výsledok ako po aplikácii príkazu Stretch Contrast (Roztiahnutie kontrastu) s tým rozdielom, že použiť ho môžete vo farebnom priestore HSV. Okrem toho zachováva odtieň. Takto roztiahnete rozsah hodnôt pre Hue (Odtieň), Saturation (Sýtosť) a Value (Jas) nezávisle do seba. Niekedy dosiahnete dobré výsledky, niekedy zase niečo čudné. Príkaz Stretch HSV (Roztiahnutie HSV) môžete použiť na obrázkoch v režime RGB a v indexovaných farbách. Ak je obrázok v režime odtieňov šedej, príkaz je neaktívny, t. j. šedý.

8.12.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Colors (Farby)Auto (Automaticky)Stretch HSV (Roztiahnutie HSV).

8.12.2. Príklad na príkaz Stretch HSV (Roztiahnutie HSV)

Obrázok 16.142. Pôvodný obrázok

Pôvodný obrázok

Aktívna vrstva a jej histogram farieb Red (Červená), Green (Zelená), Blue (Modrá) pred aplikáciou príkazu Stretch HSV (Roztiahnutie HSV).


Obrázok 16.143. Obrázok po aplikácii príkazu

Obrázok po aplikácii príkazu

Aktívna vrstva a jej histogram farieb Red (Červená), Green (Zelená), Blue (Modrá) po aplikácii príkazu Stretch HSV (Roztiahnutie HSV). Kontrast, svietivosť a odtiene sú zvýraznené.