5.4. Zoom (Mierka)

Obrázok 16.43. Podpoložka Zoom (Mierka) položky View (Zobrazenie)

Podpoložka Zoom (Mierka) položky View (Zobrazenie)

Podpoložka Zoom (Mierka) obsahuje rôzne príkazy ovplyvňujúce zväčšenie obrázka v okne. Zväčšovanie obrázka je užitočná funkcia ak potrebujete pracovať s vysokou presnosťou, obrázok upravujete na pixlovej úrovni alebo potrebujete vytvoriť presný výber. Na druhej strane, zmenšenie obrázka príde vhod ak chcete vidieť výsledok zmien, ktoré ovplyvňujú celý obrázok. Majte na pamäti, že zmena mierky sa nedá vrátiť späť. Pri zmene mierky sa totiž nemenia obrazové dáta, iba spôsob zobrazenia obrázka.

Tip Tip

Okrem volieb v tejto podponuke, v pravom dolnom rohu okna obrázka (ak je stavový riadok zobrazený) sa nachádza rozbaľovací zoznam s prednastavenými hodnotami priblíženia.

Niektoré nastavenia týkajúce sa mierky môžete upraviť aj v dialógu Navigation (Navigácia). Okrem toho môžete použiť aj nástroj Zoom (Lupa). Pomocou tohto nástroja môžete zmeniť mierku požadovanej oblasti obrázka.

5.4.1. Aktivácia podponuky

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek View (Zobrazenie)Zoom (Mierka). Majte na pamäti, že číselná hodnota pri položke Zoom (Mierka) v ponuke View (Zobrazenie) udáva aktuálne nastavenú mieru priblíženia, napr. Zoom (100%).

5.4.2. Obsah ponuky Zoom (Mierka)

V ponuke Zoom (Mierka) nájdete príkazy popísané nižšie, prípadne aj s ich klávesovými skratkami.

Revert Zoom (t. j. vrátiť mierku)

(Klávesová skratka: ` [tzv. grave accent,backtick]) Týmto príkazom vrátite mieru zväčšenia na predchádzajúcu hodnotu. Toto je tiež znázornené poznámkou, napr. Revert Zoom (100%). Ak ste na aktívnom obrázku mierku nikdy nemenili, táto položka je neaktívna, t. j. šedá.

Zoom Out (Zmenšiť)

(Klávesová skratka: -) Vždy, keď použijete príkaz Zoom Out (Zmenšiť), faktor zväčšenia znížite približne o 30%. Minimálna hodnota zväčšenia predstavuje 0.39%.

Zoom In (Zväčšiť)

(Klávesová skratka: +) Vždy, keď použijete príkaz Zoom In (Zväčšiť), faktor zväčšenia zvýšite približne o 30%. Maximálna hodnota zväčšenia predstavuje 25 600%.

[Note] Poznámka

Klávesová skratka pre Zoom In (Zväčšiť) bola v určitom zmysle kontroverzná. Dôvodom je aj to, že toto je veľmi často používaná operácia a na anglickej klávesnici musíte stlačiť kláves Shift. (Toto neplatí pre európsku klávesnicu.) Ak chcete používať inú klávesovú skratku, môžete vytvoriť tzv. dynamickú klávesovú skratku. Viac informácií nájdete v časti Používateľské rozhranie.

Fit Image in Window (Prispôsobiť zobrazenie obrázka oknu)

(Klávesová skratka: Shift+Ctrl+J). Týmto príkazom obrázok zväčšíte na najvyššiu možnú mieru a to tak, aby sa obrázok zobrazil v okne celý. Obyčajne sa okolo dvoch strán obrázka objaví voľný priestor, nie však na všetkých štyroch stranách.

Fit Image to Window

Týmto príkazom obrázok maximálne zväčšíte, a to tak, že sa okolo neho nevytvorí žiadny balastný priestor. To znamená, že obrázok vyplní celý priestor okna v jednom rozmere, ale obyčajne sa natiahne za hranice okna v druhom rozmere.

A:B (X%)

Pomocou týchto príkazov môžete vybrať niektorú z prednastavených hodnôt priblíženia. Každá z týchto volieb obsahuje pomer ako aj hodnotu priblíženia v percentách. Majte na pamäti, že každá prednastavená hodnota môže mať svoju vlastnú klávesovú skratku. Aktuálne nastavená hodnota priblíženia je označená veľkou bodkou.

Ďalšie

Týmto príkazom otvoríte dialóg v ktorom môžete zvoliť mieru zväčšenia v rozsahu od 1:256 (0.39%) do 256:1 (25600%).

Tip Tip

Ak pracujete na úrovni pixlov, môžete použiť príkaz New view (Nový pohľad). Takto môžete vidieť v reálnom čase, čo sa deje s obrázkom pri jeho normálnom zväčšení.