5.3. Dot for Dot (Bod na bod)

Príkazom Dot for Dot (Bod na bod) aktivujete alebo deaktivujete režim Dot for Dot (Bod na bod). Ak je táto voľba aktivovaná (označená) a faktor zväčšenia nastavený na 100%, každý pixel obrázka zodpovedá jednému pixlu zobrazeného na obrazovke monitora. Ak je táto voľba neoznačená, obrázok je zobrazený v jeho reálnej veľkosti, t. j. v rozmeroch, aké bude mať pri tlači.

Tento fakt je ilustrovaný nižšie. Obrázok s nasledujúcimi vlastnosťami:

  • Veľkosť obrázka: 100x100 pixlov

  • Rozlíšenie obrázka: 300dpi (dots per inch; bodov na palec)

  • Zväčšnie Zoom=100%, Dot for Dot aktívne: 100x100 pixlov

  • Zväčšenie Zoom=100%, Dot for Dot neaktívne:

Aby režim Dot for Dot (Bod na bod) fungoval správne, rozlíšenie obrázka musí byť rovnaké ako rozlíšenie monitora nastavené v ponuke Preferences (Nastavenia).

Ak pracujete na symboloch alebo webovej grafike, odporúčame túto voľbu aktivovať. Ak pracujete na obrázkoch, ktoré máte v pláne vytlačiť, režim Dot-for-Dot by ste mali vypnúť.

5.3.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek View (Zobrazenie)Dot for Dot (Bod na bod).