2.6. Dialóg navigácie (Navigation Dialog)

Obrázok 15.21. Dialóg Navigation (Navigácia)

Dialóg Navigácia (Navigation Dialog)

Dialóg Navigácia je určený na uľahčenie pohybu v obrázku, ak je nastavené väčšie zväčšenie ako dokáže zobraziť okno obrázka. V takomto prípade bude v dialógu zobrazený „zahmlený“ obrázok s orámovaným obdĺžnikom, ktorý predstavuje aktuálne zobrazený výsek obrázka a jeho polohu. Tento obdĺžnik môžete presúvať, čím zmeníte zobrazenú oblasť obrázka.

2.6.1. Aktivácia nástroja

Dialóg Navigation patrí medzi dokovateľné dialógy; viď. Časť 2.3, „Dialógy a dokovanie dialógov“.

Dialóg môžete zobraziť:

  • z hlavnej ponuky výberom položiek: Windows (Okná)Dockable Dialogs (Dokovateľné dialógy)Navigation (Navigácia);

  • z ponuky kariet kliknutím na symbol a výberom položiek Add Tab (Pridať kartu)Navigation (Navigácia),

  • z hlavnej ponuky výberom položiek: View (Zobrazenie)Navigation window (Navigačné okno).

  • K tejto funkcii sa môžete dostať aj rýchlejšie (aj keď bez priblíženia): kliknite na symbol v pravom dolnom rohu okna obrázka:

2.6.2. Použitie Dialógu Navigation (Navigácia)

Posuvník

Posuvníkom môžete nastaviť mieru priblíženia presnejšie ako pomocou nástroja Zoom (Mierka).

Tlačidlá

Zoom Out (Zmenšiť) Zoom In (Zväčšiť) a Zoom 1:1 (Veľkosť 1:1) vysvetlenie nepotrebujú.

Upraviť pomer zväčšenia tak, aby bol obrázok viditeľný v celom rozsahu

Pomer zväčšenia je upravený tak, že obrázok je v okne viditeľný celý.

Upraviť pomer zväčšenia tak, aby bolo okno optimálne využité

Veľkosť obrázka a miera priblíženia je upravená tak, že obrázok je zobrazený celý s menším zväčšením.

Zmenšiť okno obrázka na veľkosť zobrazeného obrázka

Obnoví okno obrázka na veľkosť, ktorá umožní zobrazenie celého obrázka s nezmeneným priblížením. Tento príkaz máte prístupný aj ako položka v hlavnej ponuke. Viď. Časť 5.5, „Shrink Wrap (Zmenšiť podľa okrajov)“.