5.5. Shrink Wrap (Zmenšiť podľa okrajov)

Príkazom Shrink Wrap (Zmenšiť podľa okrajov) zmeníte rozmery okna obrázka tak, že okno bude mať presne také rozmery ako obrázok pri aktuálnom faktore zväčšenia. Ak sa obrázok nie dokonale „vtesná“ na obrazovku, okno obrázka sa zväčší tak, aby najdlhšia strana obrázka bola zobrazená celá. Majte na pamäti, že GIMP toto vykoná automaticky. A to v prípade, že ste v dialógu Preferences (Nastavenia), v položke Image Window (Okná obrázka) aktivovali voľby Resize window on zoom (Meniť veľkosť okna podľa zväčšenia) a Resize window on image size change (Zmeniť veľkosť okna pri zmene veľkosti obrázka).

[Note] Poznámka

Taktiež je dobré si uvedomiť, že popísané správanie sa programu nie je ovplyvnené samotným GIMPom ale správcom okien (window manager), t. j. časťou operačného systému vášho počítača. Preto sa funkcionalita popísaná vyššie môže meniť v závislosti od počítača. V najhoršom prípade, to nebude fungovať vôbec.

5.5.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek View (Zobrazenie)Shrink Wrap (Zmenšiť podľa okrajov),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+J.