5. Položka View (Zobrazenie)

5.1. Úvod do položky View (Zobrazenie)

Obrázok 16.42. Obsah položky View (Zobrazenie)

Obsah položky View (Zobrazenie)

Táto časť pojednáva o položke hlavnej ponuky View (Zobrazenie). Obsahuje príkazy ktoré ovplyvňujú zobrazenie obrázka a rôzne prvky rozhrania.

[Note] Poznámka

Okrem príkazov popísaných na tomto mieste, v ponuke môžete nájsť aj ďalšie položky. Tieto nie sú priamo súčasťou GIMPu. Väčšinou boli pridané neskôr vo forme zásuvných modulov. O funkcii jednotlivých zásuvných modulov sa dočítate v príslušnej dokumentácií.