5.22. Show Statusbar (Zobraziť stavový riadok)

Príkazom Show Statusbar (Zobraziť stavový riadok) prepínate zobrazenie stavového riadka. Táto možnosť môže byť užitočná v prípade, keď pracujete v režime na celú obrazovku (full-screen mode).

Štandardné správanie sa stavového riadku môžete nastaviť v dialógu Image Window Appearance (Vzhľad okna obrázka).

5.22.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek View (Zobrazenie)Show Statusbar (Zobraziť stavový riadok).