5.21. Show Scrollbars (Zobraziť posuvníky)

Príkazom Show Scrollbars (Zobraziť posuvníky) prepínate zobrazenie posuvníkov. Táto možnosť príde vhod ak pracujete v režime na celú obrazovku (full-screen mode).

Štandardné správanie sa posuvníkov môžete nastaviť v dialógu Image Window Appearance (Vzhľad okna obrázka).

5.21.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek View (Zobrazenie)Show Scrollbars (Zobraziť posuvníky).