5.20. Show Rulers (Zobraziť pravítka)

Príkazom Show Rulers (Zobraziť pravítka) prepínate zobrazenie pravítok. Táto možnosť príde vhod ak pracujete v režime na celú obrazovku (full-screen mode).

Štandardné správanie sa pravítok môžete nastaviť v dialógu Image Window Appearance (Vzhľad okna obrázka).

5.20.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek View (Zobrazenie)Show Rulers (Zobraziť pravítka),

  • alebo pomocou klávesovej skratky Shift+Ctrl+R.