6. Položka Image (Obrázok)

6.1. Prehľad

Obrázok 16.53. Obsah ponuky Image (Obrázok)

Obrázok 16.53. Obsah ponuky Image (Obrázok)

Ponuka Image (Obrázok) obsahuje príkazy, ktoré sa aplikujú na celý obrázok alebo ho určitým spôsobom ovplyvňujú. To znamená, že menia nielen aktívnu vrstvu alebo konkrétnu oblasť obrázka.

[Note] Poznámka

Okrem príkazov popísaných na tomto mieste, v ponuke môžete nájsť aj ďalšie položky. Tieto nie sú priamo súčasťou GIMPu. Väčšinou boli pridané neskôr vo forme zásuvných modulov. O funkcii jednotlivých zásuvných modulov sa dočítate v príslušnej dokumentácií.