5.2. New View (Nový pohľad)

Príkazom New View (Nový pohľad) pre aktuálny obrázok vytvoríte nové okno obrázka. Zobrazenie nového okna môžete nastaviť odlišne od pôvodného okna. Môžete vytvoriť množstvo rôznych zobrazení obrázka. Jednotlivé verzie budú označené číslicami 1., 2., atď. Odlišovať sa môžu faktorom zväčšenia a inými voľbami zobrazenia. Všetky zmeny, iné ako zmeny zobrazenia, ktoré vykonáte na obrázku v jednom okne, sa zobrazia aj na rovnakom obrázku v ostatných oknách. Rôzne zobrazenia obrázka nie sú uložené v odlišných súboroch. Je to jednoducho jeden obrázok v rôznych podobách. Niekoľko verzií náhľadov na obrázok môžete použiť napr. ak pracujete s jednotlivými pixlami obrázka pri veľkom zväčšení. Výsledný efekt zmien tak môžete vidieť aj pri normálnom zväčšení.

5.2.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek View (Zobrazenie)New View (Nový pohľad).