7.41. Podponuka Transform (Transformácia)

Obrázok 16.107. Podponuka Transform (Transformácia) v ponuke Layer (Vrstva)

Podponuka Transform (Transformácia) v ponuke Layer (Vrstva)

Podponuka Transform (Transformácia) v ponuke Layer (Vrstva) obsahuje príkazy, pomocou ktorých preklápate alebo otáčate aktívnu vrstvu obrázka.

7.41.1. Aktivácia podponuky

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Transform (Transformácia).