7.42. Flip Horizontally (Preklopiť vodorovne)

Príkazom Flip Horizontally (Preklopiť vodorovne) aktívnu vrstvu otočíte vodorovne zprava doľava a naopak. Rozmery a obrazové informácie vrstvy ostanú nedotknuté.

7.42.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Transform (Transformácia)Flip Horizontally (Preklopiť vodorovne).

7.42.2. Príklad

Obrázok 16.108. Použitie príkazu Flip Layer Horizontally (Preklopiť vodorovne)

Použitie príkazu Flip Layer Horizontally (Preklopiť vodorovne)

Pred použitím príkazu

Použitie príkazu Flip Layer Horizontally (Preklopiť vodorovne)

Vrstva po preklopení. Obrázok vyzerá ako by bol zrkadlovito otočený okolo zvislejosi.