7.45. Rotate 90° counter-clockwise (Otočiť o 90° doľava)

Príkazom Rotate 90° counter-clockwise (Otočiť o 90° doľava) aktívnu vrstvu otočite o 90° proti smeru hodinových ručičiek okolo stredu vrstvy. Obrazové dáta ostanú nezmenené. Tvar vrstvy sa nezmení. Avšak otočenie môže spôsobiť, že vrstva môže presiahnúť za hranice obrázka. GIMP to dovoľuje, pričom samotnú vrstvu neoreže. Napriek tomu sa môže stať, že časť vrstvy, ktorá je mimo hraníc obrázka, neuvidíte. Budete musieť upraviť rozmery plátna obrázka alebo vrstvu presunúť.

7.45.1. Aktivácia príkazu

  • Tento príkaz môžete aktivovať z hlavnej ponuky výberom položiek Layer (Vrstva)Transform (Transformácia)Rotate 90° counter-clockwise (Otočiť o 90° doľava).

7.45.2. Príklad

Obrázok 16.111. Použitie príkazu Rotate 90° counter-clockwise (Otočiť o 90° doľava)

Použitie príkazu Rotate 90° counter-clockwise (Otočiť o 90° doľava)

Pred použitím príkazu

Použitie príkazu Rotate 90° counter-clockwise (Otočiť o 90° doľava)

Vrstva po otočení.